Quality Engineer bij Handicare Stairlifts

Quality Engineer bij Handicare Stairlifts

Functie: Quality Engineer (for English see below)

Dienstverband: direct bij Handicare Stairlifts BV

Contractvorm: jaarcontract met intentie tot vast

Salaris: tot ca. €5.000,- met winstdelingsregeling

The real deal:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van geavanceerde kwaliteitsprocessen;
 • Werken op zowel nationaal als internationaal niveau;
 • Nauwe samenwerking met R&D, Productie en Quality Assurance Manager

Over Handicare Stairlifts BV

Onze opdrachtgever, Handicare Stairlifts BV is een internationale fabrikant van trapliften en onderdeel van een internationale holding. Deze organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van trapliften. Passend voor alle soorten trappen die er zijn, wereldwijd. Het is een internationale onderneming en actief in meer dan 32 landen. Met vestigingen in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Xiamen, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten en Canada, zijn ze een grote en financieel gezonde onderneming in deze snelgroeiende markt. Heerhugowaard is een belangrijke (productie)locatie.

Handicare maakt deel uit van de Savaria Corporation.

Jij als Quality Engineer:

Als Quality Engineer werk je binnen de Kwaliteits afdeling veel samen met R&D Engineers aan de uitvoering van geavanceerde kwaliteitsactiviteiten. Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten, ondersteuning van de klantinterface en verschillende productontwikkelingsprojecten. Binnen de functie van Quality Engineer neem je actief deel aan de ontwikkeling van proces- en ontwerp-FMEAs. Je bewaakt, documenteert en analyseert de kwaliteitsnormen en procedures, waarna je er op aanstuurt dat procedures en processen worden nageleefd. Als Quality Engineer werk je samen met Engineering en Production om het fabricageproces en alle andere processen te laten voldoen aan de eisen en het kwaliteitsniveau dat is vastgesteld. Daarnaast ben je direct betrokken bij alle kwaliteitsprojecten die ondersteuning van R&D vereisen.

Verder:

 • Volg en rapporteer je First Time Capability voor prototype builds;
 • Voer je interne audits uit;
 • Maak je risicoanalyses;
 • Initieer je dimensionale controles op tekeningen en samples;
 • Zorg je ervoor dat de tooling en samples voldoen aan de kwaliteitseisen van het product;
 • Geef je leiding aan proces stromen ten behoeve van “line readiness”;
 • Rapporteer je aan de kwaliteitsafdeling van de productiesites in Nederland en Engeland voor een snelle schakeling en een succesvol eindproduct.

Heb jij kennis van afdelings-, bedrijfs- en bedrijfsprocedures/-systemen zoals bijvoorbeeld, ISO 9001 en/of ISO14971 en FDA 820 en ISO 13485 en wil jij dit borgen samen met de diverse R&D Engineers op internationale schaal? Klinkt dit jou als muziek in de oren? Neem gelijk contact op met Jeroen via 06 55 12 85 73. Want als jij net als wij, altijd op de hoogte bent van technische ontwikkelingen, dan zoeken wij jou!

Als Quality Engineer krijg jij:

 • Een goed marktconform salaris van ca. €5.000,- met een winstdelingsregeling;
 • Fijne pensioensregeling;
 • Een contract van een jaar met de intentie tot vast;
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van (bij)scholing over actuele normkennis en technologische ontwikkelingen;
 • Veel vakantiedagen: 27 vrije + 13 ADV dagen;
 • Samenwerking met nationale- en internationale leveranciers, klanten, collega’s en dealers.

Als Quality Engineer verwachten wij:

 • Minimaal HBO denk- en werkniveau met een goed probleemoplossend- en analytisch vermogen;
 • Afgeronde bachelor in de richting van engineering of vergelijkbaars;
 • Tenminste 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare engineering- en productie omgeving (auto-industrie of vergelijkbaar);
 • Kennis van Lean engineering, Lean Six Sigma – Black Belt, SolidWorks is een pré;
 • Een echte teamspeler, die verantwoordelijkheid durft te nemen, goed en duidelijk communiceert en in staat is om zelfstandig te werken;
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal, Nederlandse taal is een pré;
 • Bereidheid om met enige regelmaat naar de locatie in Kingswinford (UK) te reizen;
 • Een multi-tasker dat kan werken aan meerdere programma’s terwijl de projecttaken tijdig worden afgerond.

What’s next?

 • Stuur een reactie + je cv naar jeroen@youmanworks.nl;
 • Daarna nodigen we je graag uit voor een kennismaking;
 • Als jullie er beiden over uit zijn dat dit dé volgende stap moet zijn in jouw carrière, introduceren we je bij de opdrachtgever;
 • Bij een positieve respons volgt er een kennismaking bij Handicare en hopelijk en tweede en derde gesprek waarbij een persoonlijkheidstest onderdeel is van de procedure.

———————————————————————————————————————————————

Job title: Quality Engineer

Tenure: Directly at Handicare Stairlifts BV

Form of contract: annual contract with the intention for permanent

Salary: approx. €5.000,- with profit-sharing arrangement

The real deal:

 • Contribute to the development of more advanced quality processes.
 • Working on a national level as well as an international level.
 • Close collaboration with R&D, production & Assurance Manager.

About Handicare Stairlifts BV

Our client, Handicare Stairlifts BV is an international manufacturer of stairlifts and part of an international holding. This organization is engaged in developing, producing, and selling stairlifts. Fitting all types of stairs there are, worldwide. It is an international company and active in over 32 countries. With offices in the Netherlands, United Kingdom, Xiamen, France, Germany, the United States and Canada, they are a large and financially healthy company in this fast-growing market. Heerhugowaard is an important (production) location. Handicare is part of the Savaria Corporation.

You as a Quality Engineer:

As a Quality Engineer, you will work extensively within the Quality Department with R&D Engineers on the execution of advanced quality activities. Activities that contribute to the development and introduction of new products, customer interface support and various product development projects. Within the Quality Engineer position, you actively participate in the development of process and design FMEAs. You will monitor, document, and analyze quality standards and procedures, then manage those procedures and processes are adhered to. As a Quality Engineer, you will work with Engineering and Production to ensure that the manufacturing process and all other processes meet the requirements and level of quality established. In addition, you will be directly involved in all quality projects that require R&D support.

Furthermore you:

 • Track and report First Time Capability for prototype builds;
 • Conduct internal audits;
 • Perform risk assessments;
 • Initiate dimensional checks on drawings and samples;
 • Ensure tooling and samples meet product quality requirements;
 • Provide leadership to process flows for the purpose of “line readiness”;
 • You will report to the quality department of the production sites in the Netherlands and England for a fast turnaround and a successful product.

Do you have knowledge of departmental, corporate and business procedures/systems such as, for example, ISO 9001 and/or ISO14971 and FDA 820 and ISO 13485? Do you want to share this with various R&D Engineers on an international level? Does this sound like music to your ears? Please contact Jeroen right away via 06 55 12 85 73. Because if, just like us, you are always up to date with technical developments, we are looking for you!

As Quality Engineer, you will get:

 • A good market-based salary; €5.000,- with a profit sharing scheme;
 • Fine pension scheme based on PME;
 • A one-year contract with the intention of becoming permanent;
 • Significant development opportunities in terms of training on current standards knowledge and technological developments;
 • Many vacations: 27 free + 13 ADV days;
 • Collaboration with national and international suppliers, customers, colleagues, and dealers.

As Quality Engineer, we expect:

 • At least HBO thinking and working level with good problem solving and analytical skills;
 • A bachelor’s degree in engineering or related field;
 • A minimum of 5 years with prior quality engineering experience, preferably in the automotive industry or comparable;
 • A true team player, who dares to take responsibility, communicates well and clearly and is able to work independently;
 • Excellent command of the English language, Dutch language is a plus;
 • Willing to travel to the site in Kingswinford (UK) on a regular basis;
 • A multi-tasker that can work on multiple programs while completing project tasks in a timely manner
 • Knowledge of Lean engineering, Black belt six sigma, Solid works.

What’s next?

 • Send a response + your resume to jeroen@YOUMANworks.nl;
 • After that we’d like to invite you for an acquaintance;
 • If you both agree that this should be the next step in your career, we will introduce you to the client;
 • If the response is positive, you will be interviewed at Handicare and hopefully a second and third interview will follow.